71614 shes dating the gangster ebook

71614 shes dating the gangster ebook

71614 shes dating the gangster ebook 1

Bago lang si patricia sa kanyang school at sobrang kinakabahan siya kung magkakaroon ba sya ng kaibigan makikilala niya sina trixie at kylie na siyang magiging mga kaibigan niya shell also meet kurt ang lalaking magpapatibok ng puso niya.